گلیم فرش

فرش ماشینی شهیاد سرمه ای

نمایش یک نتیجه