گلیم فرش

فرش ماشینی

امروزه فرش ماشینی به عنوان کف پوش و زیر اندازی معروف در میان مردم شناسایی شده اند .

فرش ها به انواع مختلفی تقسیم می شوند

هر روزه نیز تنوع و گستردگی انواع فرش از نظر طرح و رنگ و کیفیت و بافت تغییر می کند.

 

فرش ها از نظر کیفیت :

 

از نظر تنوع کیفیت می توان فرش ها را با شانه و تراکم سنجید.

قبل تر ها فقط فرش های 320 و 440 و 500 شانه وجود داشتند

که دستگاههای بافت آن ها ماکویی و ژاکارتی بودند

اما امروزه با گسترش علم دستگاهها همه به دستگاههای کامپیوتری تبدیل شدند

حتی امروزه دستگاههای 320 شانه نیز به کامپیوتر پیزو برای خواندن نقشه ها و خواندن سفارش های بافت مجهز شده اند.

فرش های ماشینی 700 و 1000 و 1200 شانه نوع بافت های با کیفیت فرش می باشند

امروزه با کیفیت ترین فرش از نظر شانه دستگاه های 1500 شانه می باشند.

 

فرش ها از نظر رنگ :

 

اگر بخواهیم فرش ها را از نظر رنگ بررسی کنیم .

می توان هم از نظر تعداد رنگی که فرش با ان بافته می شود مقایسه کرد

و هم می توان ان ها را از نظر رنگ زمینه ی فرش مقایسه کرد

قبل تر ها تمامی فرش های ماشینی به صورت  5 و 7 رنگ بافته می شدند

اما به مرور زمان دستگاههای 8 رنگ و 10 رنگ به وجود امدند

اما رنگ های زمینه ی فرش ها نیز با توجه به پالت های بافتی فرش ها هر روزه زیباتر می شود.

 

مقایسه فرش ها از نظر طرح :

طرح های فرش ماشینی قبل تر ها به طرح های فرش دستبافت منتهی می شد

اما امروزه طراحان فرش خود به صورت جداگانه در حوزه ی ماشینی کار کرده

و طرح ها و تنوع آن ها همواره بیشتر می گردد.

هر چه شانه و تراکم فرش بیشتر باشد

طرح ها ریز تر و زیباتر و پر گل تر می باشند.

نمایش 1–15 از 350 نتیجه