گلیم فرش

فرش ماشینی زمینه سرمه ای

نمایش یک نتیجه