گلیم فرش

فرش ماشینی با زمینه سرمه ای

نمایش یک نتیجه