گلیم فرش

فرش ماشینی اطلسی سرمه ای

نمایش یک نتیجه