گلیم فرش

فرش طرح افشان زمینه سرمه ای

نمایش یک نتیجه